Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2016

FOR-2016-12-15-1931

Forskrift om snøskuterløype nr. 13 Viinikka, Vadsø kommune, Finnmark


2012

FOR-2012-11-15-1131

Forskrift om vann, avløp og slam, Vadsø kommune, Finnmark


2011

FOR-2011-01-21-79

Forskrift om politivedtekter, Vadsø kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1384

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 1. Vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci, Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark


2002

FOR-2002-03-22-1903

Forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


1998

FOR-1998-12-14-1366

Forskrift om salg og utlevering av øl, Vadsø kommune, Finnmark


FOR-1998-12-14-1365

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Vadsø kommune, Finnmark


1994

FOR-1994-06-01-1308

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer, Vadsø kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-938

Forskrift om vern av Storelvosen naturreservat, Vadsø kommune, Finnmark


1987

FOR-1987-09-04-732

Vedtak om kommunegrense, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark


1986

FOR-1986-04-18-963

Forskrift om kommunegrensa, Båtsfjord - Vadsø kommuner, Finnmark


1983

FOR-1983-01-28-122

Forskrift om fredning for Ekkerøya naturreservat, Vadsø kommune, Finnmark


1976

FOR-1976-02-20-3

Forskrift om byvåpen og flagg, Vadsø kommune, Finnmark


1963

FOR-1963-06-21-18

Forskrift om sammenslåing av Vadsø og Nord-Varanger kommuner, Finnmark


1962

FOR-1962-01-19-5

Forskrift om sammenslåing av Vadsø og Nord-Varanger kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-403 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vadsø kommune