Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-03-442

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-07-10-923

Forskrift om politivedtekt, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2015-06-22-781

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Vaksdal kommune, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


2010

FOR-2010-01-26-82

Forskrift om godkjenning av Dale som typisk turiststad, Vaksdal kommune, Hordaland


2008

FOR-2008-12-15-1654

Forskrift om bandtvang for hund, Vaksdal kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1995

FOR-1995-12-15-1057

Forskrift om fredning av Nesheimvatnet naturreservat, Vaksdal kommune, Hordaland


1992

FOR-1992-06-29-542

Forskrift om opningstider for utsalgsstader (for sal av øl), Vaksdal kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-12-21-1087

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland


FOR-1990-11-16-1047

Godkjenning av våpen og flagg, Vaksdal kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-01-09-26 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Vaksdal kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-07-05-20

Forskrift om kommunesammenslåing, deler av Bruvik og Evanger kommuner, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-404 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vaksdal kommune