Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-11-14-1398

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-02-18-212

Forskrift om godkjenning av Tyin/Filefjell som typisk turiststed, Vang kommune, Oppland


2008

FOR-2008-04-24-4969

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr, Vang kommune, Oppland


FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2004

FOR-2004-11-05-1900

Forskrift om hald og bandtvang for hund, Vang kommune, Oppland


2002

FOR-2002-06-27-4874

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Vang kommune, Oppland


2001

FOR-2001-08-24-1040

Forskrift om konsesjonsplikt for eigedom det er bygd på, Vang kommune, Oppland


FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1997

FOR-1997-12-12-1344

Forskrift om fredning av Smådaladn naturreservat, Vang kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-672

Forskrift om freding av Uri naturreservat, Vang kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-848

Forskrift om freding av Lomendeltaet fuglefredingsområde, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland


1987

FOR-1987-06-26-607

Godkjenning av våpen og flagg, Vang kommune, Oppland


1981

FOR-1981-09-04-4758

Forskrift om fredning for Tøso naturreservat, Vang kommune, Oppland


1967

FOR-1967-04-07-2

Forskrift om regulering av kommunegrenser, Ringsaker og Vang kommuner, Hedmark


1965

FOR-1965-08-04-4601

Forskrift om politivedtekt, Vang kommune, Oppland


1963

FOR-1963-06-21-2

Forskrift om sammenslåing av Ringsaker, Nes, Furnes og Vang kommuner, Hedmark


1960

FOR-1960-04-08-4

Forskrift om grensefastsettelse, Vang og Vågå kommuner, Oppland


FOR-1960-01-08-9

Forskrift om grensefastsettelse, Vang og Lom kommuner, Oppland


1956

FOR-1956-07-13-9

Forskrift om grenseregulering, Vang og Stange kommuner, Hedmark