Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-05-19-542

Forskrift om politivedtekt, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-09-24-1212

Forskrift om bruk av og orden i hamner, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1997

FOR-1997-03-24-293

Forskrift om opningstid for serveringsstadar/gatekjøkken, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-12-11-1063

Godkjenning av våpen og flagg, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-11-16-1896

Forskrift om freding for Raudehaugen naturreservat, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-1984-11-16-1895

Forskrift om freding for Helgehornvatnet naturreservat, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-1984-06-18-1337 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Vanylven kommune, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-05-15-4

Forskrift om sammenslåing av Vanylven, Syvde og Rovde kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-01-25-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Syvde, Vanylven, Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-408 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vanylven kommune