Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2008

FOR-2008-03-14-238

Forskrift om fredning av Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat, vedlegg 1, Vardø kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-07-25-935

Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Verneplan Vardøhus festning, Vardø kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1386

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 3. Vern av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark


FOR-2006-12-08-1384

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 1. Vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci, Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark


2002

FOR-2002-03-22-1904

Forskrift om snøskuterløyper, Vardø kommune, Finnmark


1998

FOR-1998-07-09-657

Forskrift om politivedtekt, Vardø kommune, Finnmark


1993

FOR-1993-08-09-872

Forskrift om bruk av og orden i havner, Vardø kommune, Finnmark


1992

FOR-1992-10-14-816

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Vardø kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-937

Forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark


1989

FOR-1989-07-31-4301

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Vardø kommune, Finnmark


1987

FOR-1987-09-04-732

Vedtak om kommunegrense, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark


1984

FOR-1984-02-08-271 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Vardø kommune, Finnmark


1983

FOR-1983-11-04-1633

Forskrift om fredning for Oksevatnet landskapsvernområde, Vardø kommune, Finnmark


FOR-1983-01-28-120

Forskrift om fredning for Hornøya og Reinøya naturreservat, Vardø kommune, Finnmark


1963

FOR-1963-06-14-18

Forskrift om sammenslåing av Vardø og Båtsfjord kommuner, Finnmark


FOR-1963-03-15-4

Forskrift om grenseregulering, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-410 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vardø kommune