Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2013

FOR-2013-12-18-1737

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2013-06-19-972

Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Vefsn kommune, Nordland


2012

FOR-2012-05-02-478

Forskrift om anløpsavgiftsregulativ for Mosjøen havn KF, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2012-05-02-477

Havneregulativ for Mosjøen havn KF, Vefsn kommune, Nordland


2011

FOR-2011-07-29-830

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland


2009

FOR-2009-05-29-553

Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland


2008

FOR-2008-03-05-289

Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Vefsn kommune, Nordland


2005

FOR-2005-12-28-1748

Forskrift om hundehold, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2005-06-10-579

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 16, fredning av Elsfjorden naturreservat, Vefsn og Hemnes kommuner, Nordland


2003

FOR-2003-12-17-1869

Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 109, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2003-05-21-1904

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vefsn kommune, Nordland


2001

FOR-2001-10-03-1651

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2001-05-31-645

Forskrift om politivedtekt, Vefsn kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1526

Forskrift om fredning av Drevjaleira naturreservat, Vefsn kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1472

Forskrift om fredning av Andås naturreservat, Vefsn kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-17-1481

Forskrift om gebyr for behandling av utslippssøknader etter § 11 i forurensningsloven, Vefsn kommune, Nordland


FOR-1997-12-17-1482

Forskrift om åpnings- og lukketider for serveringssteder, Vefsn kommune, Nordland


1994

FOR-1994-06-22-835

Forskrift om husnummerskilt, Vefsn kommune, Nordland