Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


2016

FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2008

FOR-2008-11-20-1594

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Vega kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1403

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 6, Muddværet fuglefredningsområde, Vega kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1402

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 5, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vega kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1401

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 4, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområder, Vega kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1400

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 3, Lånan/Skjærvær naturreservat, Vega kommune, Nordland


FOR-2002-05-30-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, fastsetting av minsteareal for elg og rådyr, Vega kommune, Nordland


2001

FOR-2001-10-16-1200

Forskrift om politivedtekt, Vega kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1527

Forskrift om fredning av Holandsosen naturreservat, Vega kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1470

Forskrift om fredning av Eidemsliene naturreservat, Vega kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1376

Forskrift om fredning av Kjellerhaugvatnet naturreservat, Vega kommune, Nordland


1996

FOR-1996-10-22-1031

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt om salgstid for øl, Vega kommune, Nordland


1987

FOR-1987-11-20-1044

Godkjenning av våpen og flagg, Vega kommune, Nordland


1970

FOR-1970-06-03-1

Forskrift om grenseregulering, Vega og Alstahaug kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-413 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vega kommune