Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-03-17-286

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vegårshei kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-08-1778

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vegårshei kommune, Aust-Agder


2008

FOR-2008-12-19-1447

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Stormyrlia naturreservat, Vegårshei kommune, Aust-Agder


2002

FOR-2002-10-01-1107

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vegårshei kommune, Aust-Agder


1999

FOR-1999-06-15-823

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, skjenketider for alkoholholdig drikk og salg og utlevering av øl, Vegårshei kommune, Aust-Agder


FOR-1999-03-08-320

Forskrift om politivedtekt, Vegårshei kommune, Aust-Agder


1998

FOR-1998-10-15-1544

Forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder


1991

FOR-1991-12-10-4949

Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker m.v. Vegårshei kommune, Aust-Agder


1990

FOR-1990-06-13-500

Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Vegårshei kommune, Aust-Agder


1989

FOR-1989-03-13-183

Forskrift til lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v., Vegårshei kommune, Aust-Agder


1987

FOR-1987-04-30-425

Godkjenning av våpen og flagg, Vegårshei kommune, Aust-Agder


1986

FOR-1986-10-10-1959

Forskrift om vern for Jåvnesmyrane naturreservat, Vegårshei kommune, Aust-Agder


FOR-1986-10-10-1958

Forskrift om vern for Våjemyrane naturreservat, Vegårshei kommune, Aust-Agder


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-414 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vegårshei kommune