Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-14-319

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1396

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder


2014

FOR-2014-11-06-1493

Forskrift om gebyrregulativ for kommunale tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Vennesla kommune, Vest-Agder


2011

FOR-2011-04-28-903

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-06-24-1012

Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder


FOR-2010-05-20-738

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Vennesla kommune, Vest-Agder


2009

FOR-2009-06-26-884

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Fredning av Paulen naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-12-13-1513

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 1, fredning av Skråstadheia naturreservat, Kristiansand og Vennesla kommuner, Vest-Agder


FOR-2002-04-30-406

Forskrift om politivedtekt, Vennesla kommune, Vest-Agder


1998

FOR-1998-12-27-1515

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Vennesla kommune, Vest-Agder


1989

FOR-1989-06-23-592

Regulering av kommunegrensen mellom Kristiansand og Vennesla kommuner, Vest-Agder fylke


1988

FOR-1988-11-10-911

Forskrift om fredning av Sognevannet naturreservat, Songdalen og Vennesla kommuner, Vest-Agder


1983

FOR-1983-07-22-1292

Forskrift om regulering av grensen mellom Vennesla og Songdalen kommuner, Vest-Agder


1963

FOR-1963-04-26-5

Forskrift om sammenslutning av Øvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner, Vest-Agder


1962

FOR-1962-11-23-7

Forskrift om sammenslåing av Greipstad, Finsland, Øvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner, Vest-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-415 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vennesla kommune, Vest-Agder