Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-17-693

Forskrift om vern av Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-02-596

Forskrift om tilsyn i brannobjekt, Innherred samkommune, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1502

Forskrift om vern av Ramsås naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-03-23-318

Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-12-16-1706

Vedtekter for eiendomsskattetakster, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1300

Forskrift om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1296

Forskrift om vern av Tverråa naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-02-18-210

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-04-27-525

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-18-1646

Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-12-1622

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-12-11-1674

Forskrift om vedtekter for skattetakster over faste eiendommer, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2005

FOR-2005-04-07-411

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-17-1691

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2004-06-17-1283

Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1714

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 31, fredning av Bjørga fuglefredningsområde, Verdal kommune, Nord-Trøndelag