Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-02-315

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-23-255

Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-11-28-1374

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1299

Forskrift om vern av Simadalen naturreservat, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1509

Forskrift om gebyrregulativ for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1508

Forskrift for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1704

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 21, fredning av Vaggen fuglefredningsområde, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1703

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 20, fredning av Rambergholmen naturreservat, Verran kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-08-31-810

Forskrift for bruk av motorfartøy, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1995-08-31-809

Forskrift om bruk av luftfartøy, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1995-08-31-808

Forskrift for bruk av motorkjøretøy på vinterføre, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


1987

FOR-1987-09-11-781

Godkjenning av våpen og flagg, Verran kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-06-18-1338 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Verran kommune, Nord-Trøndelag


1968

FOR-1968-10-07-4373

Forskrift om politivedtekt for Verran kommune, Nord-Trøndelag


1967

FOR-1967-06-08-9

Forskrift om endring i kommunal inndeling, Verran og Mosvik kommuner, Nord-Trøndelag


1965

FOR-1965-10-05-1

Forskrift om forbud mot bruk av reketrål og snurrevad, Verrasundet vestenfor en linje fra Straumsneset-Sandsøra, Verran kommune, Nord-Trøndelag


1963

FOR-1963-09-05-9

Forskrift om kommunenavn, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1963-05-31-2

Forskrift om sammenslåing av Malm og Verran kommuner, Nord-Trøndelag