Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


2015

FOR-2015-04-20-473

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Vestby kommune, Akershus


2014

FOR-2014-12-12-1645

Forskrift om vern av Kolås naturreservat, Vestby kommune, Akershus


2012

FOR-2012-12-14-1396

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune, Akershus


FOR-2012-12-14-1394

Forskrift om obligatorisk slamtømming av separate avløpsanlegg, Vestby kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-09-1231

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-29-1085

Forskrift om tilknytning til fjernvarmeanlegg, Vestby sentrum og Deli skog, Vestby kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-770

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 62. Fredning av Nordre Sauholmen fuglefredningsområde, Vestby kommune, Akershus


2006

FOR-2006-12-11-1487

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Vestby kommune, Akershus


FOR-2006-09-11-1079

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


2000

FOR-2000-12-18-1628

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i indre Oslofjord, Vestby kommune, Akershus


FOR-2000-07-24-857

Forskrift om typiske turiststeder for tettstedene Son og Hvitsten, Vestby kommune, Akershus


FOR-2000-03-27-393

Forskrift om politivedtekt, Vestby kommune, Akershus


1998

FOR-1998-12-23-1384

Forskrift etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd, Son og Hvitsten, Vestby kommune, Akershus


FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1995

FOR-1995-07-18-671

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Vestby havnedistrikt, sjøkart nr. 3 og 4, Vestby kommune, Akershus


1982

FOR-1982-06-18-1091

Godkjenning av våpen og flagg for Vestby kommune, Akershus


1981

FOR-1981-09-04-4791

Forskrift om fredning av Ishavet naturreservat, Vestby kommune, Akershus og Moss kommune, Østfold