Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-11-24-1803

Forskrift om avløpsgebyr, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-13-667

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-03-19-306

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


2012

FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-869

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Feøya naturreservat, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-11-08-1239

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 9, freding av Tresfjorden naturreservat, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1999

FOR-1999-09-06-1032

Forskrift om politivedtekt, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-11-05-1123

Forskrift for bevillingssaker etter alkohollova, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1230

Forskrift om fredning av Måslia naturreservat, Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-386

Forskrift om vern av Nysætervatnet naturreservat, Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-05-15-2

Forskrift om sammenslåing av Vestnes og Tresfjord kommuner, Møre og Romsdal


1962

FOR-1962-09-21-4

Forskrift om sammenslåing av Vestnes og Tresfjord kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-419 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vestnes kommune