Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-11-12-1425

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Vestre Slidre kommune, Oppland


2010

FOR-2010-06-10-993

Forskrift om hundehald, Vestre Slidre kommune, Oppland


2008

FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2007

FOR-2007-05-03-572

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vestre Slidre kommune, Oppland


2002

FOR-2002-08-01-890

Forskrift om konsesjonsplikt for eigedom som det er bygd på, Vestre Slidre kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1999

FOR-1999-06-30-841

Forskrift om Vaset og Syndin som typiske turiststader, Vestre Slidre kommune, Oppland


1997

FOR-1997-12-10-1339

Forskrift om politivedtekt, Vestre Slidre kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-849

Forskrift om freding av Øynad'n naturreservat, Vestre Slidre kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-848

Forskrift om freding av Lomendeltaet fuglefredingsområde, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland


1987

FOR-1987-11-20-1046

Godkjenning av våpen og flagg, Vestre Slidre kommune, Oppland


1955

FOR-1955-10-15-1

Forskrift om beiting med geit i barskog, Vestre Slidre kommune, Oppland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-420 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vestre Slidre kommune