Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-06-18-1004

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Vestre Toten kommune, Oppland


2014

FOR-2014-10-23-1492

Forskrift om endring i forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-09-08-1154

Forskrift om politivedtekt, Vestre Toten kommune, Oppland


2010

FOR-2010-02-04-206

Forskrift om adgang til jakt etter, og minsteareal/minstevannlengde for elg, hjort, rådyr og bever, Vestre Toten kommune, Oppland


2008

FOR-2008-10-16-1147

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Vestre Toten kommune, Oppland


2007

FOR-2007-05-03-708

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2007-05-03-660

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2007-05-03-661

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Vestre Toten kommune, Oppland


2003

FOR-2003-11-13-1368

Forskrift om særskilte brannobjekter - om tilsyn med bygninger, områder, virksomheter m.m., Vestre Toten kommune, Oppland


1994

FOR-1994-09-29-958

Forskrift om lukningsvedtekter for serveringssteder, Vestre Toten kommune, Oppland


1991

FOR-1991-10-04-657

Forskrift om Geiteryggmyra naturreservat, Vestre Toten, Oppland


FOR-1991-05-10-308

Godkjenning av våpen og flagg, Vestre Toten kommune, Oppland


1985

FOR-1985-01-18-46

Forskrift om fredning for Stormyra naturreservat, Vestre Toten kommune, Oppland


1963

FOR-1963-07-05-5

Forskrift om sammenslåing av Vestre Toten og Eina kommuner, Oppland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-421 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vestre Toten kommune