Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-03-25-261

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland


2013

FOR-2013-03-05-300

Forskrift om hundehold, Vestvågøy kommune, Nordland


2012

FOR-2012-06-19-615

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2012-06-19-616

Forskrift om adgang til elgjakt, Vestvågøy kommune, Nordland


2008

FOR-2008-11-04-1680

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland


FOR-2008-06-17-601

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Vestvågøy kommune, Nordland


2006

FOR-2006-03-28-1271

Forskrift om tilsyn med boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende, Vestvågøy kommune, Nordland


2005

FOR-2005-09-27-1122

Forskrift om åpningstider, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2005-01-18-28

Forskrift om politivedtekt, Vestvågøy kommune, Nordland


2004

FOR-2004-06-22-1917

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vestvågøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1447

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 50, Eggum naturreservat, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1446

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 49, Borgværet landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1445

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 48, Borgværet naturreservat, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1444

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 47, Æsholman naturreservat, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1443

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 46, Storeidvatnet naturreservat, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2002-11-19-1862

Forskrift om vedtekter for skattetakster over faste eiendommer, Vestvågøy kommune, Nordland


1996

FOR-1996-12-06-1428

Forskrift for vann- og kloakkavgifter, Vestvågøy kommune, Nordland


1984

FOR-1984-09-07-1692

Godkjenning av våpen og flagg, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-1984-02-10-464 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Vestvågøy kommune, Nordland