Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2014

FOR-2014-09-25-1326

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-19-1733

Forskrift om vass og avløpsgebyr i ÅLAV-kommunane, Vik kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2013-06-20-779

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-12-20-1737

Forskrift om unntak for tidsfristar i saker som krev oppmåling etter matrikkellova, gjeldande i vinterhalvåret, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-806

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 8. Freding av Eiterstrondi naturreservat, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-04-28-839

Forskrift om bandtvang, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-02-10-157

Forskrift om fartsavgrensing i sjøen, sjøkart nr. 252, Vik kommune, Sogn og Fjordane


2002

FOR-2002-11-08-1280

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland


1998

FOR-1998-11-05-1014

Forskrift om politivedtekt, Vik kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-03-15-182

Godkjenning av våpen og flagg, Vik kommune, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-12-21-1087

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland


1963

FOR-1963-06-21-14

Forskrift om samanslåing av Leikanger, Sogndal, Balestrand, Askvoll, Vevring og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-06-14-5

Forskrift om sammenslåing av Kyrkjebø, Lavik, Vik og Høyanger kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-04-05-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Leikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-424 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vik kommune