Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-06-25-744

Forskrift om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


2012

FOR-2012-11-29-1133

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2012-06-27-853

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-10-01-1319

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-10-1874

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-06-30-1081

Forskrift om minsteareal, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2004-05-13-767

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv. Vikna kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1692

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 9, vern av Tronflesa biotopvernområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1691

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 8, fredning av Sørøyan naturreservat, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1690

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 7, fredning av Nordøyan naturreservat, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1689

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 6, vern av Ytre Brosmflesa biotopvernområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1688

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 5, fredning av Fruflesa naturreservat, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1687

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 4, vern av Sklinnaflesin biotopvernområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-06-25-654

Forskrift om salgstider for øl fra utsalgssteder, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-10-28-873

Forskrift om reguleringsplan for «Lillesul», del av eiendommen gnr. 73, bnr. 2 og 3 - jordloven gjøres gjeldende, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1988-05-13-372

Godkjenning av våpen og flagg, Vikna kommune, Sør-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2109

Forskrift om fredning for Kjønshøyhopen naturreservat og fuglefredningsområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-03-06-640 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Vikna kommune, Nord-Trøndelag