Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2014

FOR-2014-08-28-1131

Forskrift om politivedtekt, Vindafjord kommune, Rogaland


2013

FOR-2013-09-10-1752

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i utendørs småomnar, Etne og Vindafjord kommunar, Hordaland og Rogaland


2011

FOR-2011-04-30-1530

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Vindafjord kommune, Rogaland


FOR-2011-02-08-164

Forskrift om unnatak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Vindafjord kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-06-07-1024

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Vindafjord kommune, Rogaland


FOR-2006-03-10-317

Godkjenning av våpen og flagg, Vindafjord kommune, Rogaland


2004

FOR-2004-01-23-195

Samanslutning av Ølen og Vindafjord kommunar i Rogaland fylke. Iverksetting og unntak frå kommunelova, vallova og einskilde særlover


1996

FOR-1996-12-20-1298

Forskrift om fuglelivsfreding ved Landavatnet, Vindafjord kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1297

Forskrift om freding av Landavatnet som naturreservat, Vindafjord kommune, Rogaland


1990

FOR-1990-11-13-1221

Delegering av myndighet til rådmannen etter alkohollova, Vindafjord kommune, ambulerande skjenkeløyve, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2287

Godkjenning av våpen og flagg, Vindafjord kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-824

Forskrift om fredning for Oppsalholmen naturreservat, Vindafjord kommune, Rogaland


1977

FOR-1977-03-25-2

Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Suldal kommune, Rogaland


1968

FOR-1968-06-28-1

Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Tysvær kommuner, Rogaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-426 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vindafjord kommune