Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1388

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


FOR-2016-05-12-494

Forskrift om politivedtekt, Vinje kommune, Telemark


FOR-2016-03-10-250

Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter, Vinje kommune, Telemark


2013

FOR-2013-10-03-1268

Forskrift om hundehald, Vinje kommune, Telemark


FOR-2013-04-22-401

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Vinje kommune, Telemark


2012

FOR-2012-12-13-1310

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vinje kommune, Telemark


FOR-2012-05-02-422

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vinje kommune, Telemark


2010

FOR-2010-03-05-336

Forskrift om vern av Presteheie naturreservat, Vinje kommune, Telemark


2008

FOR-2008-02-28-207

Forskrift om typiske turiststader, Vinje kommune, Telemark


2000

FOR-2000-12-15-1492

Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen som landskapsvernområde med dyrelivsfreding, Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1999

FOR-1999-09-06-1570

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillarar, privét, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


1996

FOR-1996-12-30-1415

Forskrift om forbod mot motorferdsel i spesielt sårbare områder i Brattefjell/Vindeggenområdet, Seljord, Hjartdal, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1991

FOR-1991-04-17-678

Forskrift om naudsynt motorferdsle innanfor Vinje kommune sin del av Hardangervidda nasjonalpark, Telemark


1990

FOR-1990-12-07-1066

Forskrift om Bjortjønn fuglefredingsområde, Vinje kommune, Telemark


FOR-1990-11-16-1048

Godkjenning av våpen og flagg, Vinje kommune, Telemark


1989

FOR-1989-10-13-1070

Forskrift om vern av Møsvasstangen landskapsvernområde med fuglelivsfreding, Vinje kommune, Telemark


1981

FOR-1981-04-10-4830

Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark - Odda, Ullensvang og Eidfjord kommunar, Hordaland, Vinje og Tinn kommunar, Telemark, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud


FOR-1981-04-10-4828

Forskrift om vern for Møsvatn Austfjell landskapsvernområde med fuglelivsfredning i nedre del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1971

FOR-1971-10-29-3

Forskrift om naturfredning, Sandviki, Vinje kommune, Telemark