Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-826

Forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtøming, Ørsta og Volda kommunar, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-857

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vindfarholmen naturreservat, Volda kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-823

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 3, freding av Berkneset naturreservat, Volda kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1996

FOR-1996-12-09-1392

Forskrift om politivedtekt, Volda kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-05-1388

Forskrift om opningstid/skjenketid for serverings-/skjenkestadar, Volda kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-06-19-530

Godkjenning av våpen og flagg, Volda kommune, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-06-13-1337

Forskrift om jakt for Nøre Bjørkedal sameige, Volda kommune, Møre og Romsdal


1980

FOR-1980-01-25-8

Forskrift om utvidelse av grensene for utbyggingsområdet etter distriktsskatteloven, Haram, Volda, Ørsta og Stranda kommuner, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-03-15-6

Forskrift om sammeslåing av Volda og Dalsfjord kommuner, Møre og Romsdal


1962

FOR-1962-11-09-4

Forskrift om samanslåing av Volda og Dalsfjord kommunar, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-428 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Volda kommune