Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-30-432

Forskrift om politivedtekt, Voss kommune, Hordaland


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


2014

FOR-2014-06-19-1027

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Voss kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-06-16-1005

Kommuneplan for Voss 2011–2022, Hordaland


2009

FOR-2009-11-23-1424

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i Holbygda, Voss kommune, Hordaland og Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-05-22-494

Forskrift om minsteareal for jakt etter hjort og elg, Voss kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-09-27-1122

Forskrift om opningstider for serveringsverksemder, Voss kommune, Hordaland


FOR-2007-06-21-714

Forskrift om hundehald, Voss kommune, Hordaland


2004

FOR-2004-02-19-441

Forskrift for bruk av motorfartøy på vassdrag og for landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Voss kommune, Hordaland


2003

FOR-2003-03-27-1943

Forskrift om kommunale vass- og kloakkavgifter, Voss kommune, Hordaland


FOR-2003-02-13-163

Forskrift om gebyr for private reguleringsplaner, Voss kommune, Hordaland


2002

FOR-2002-11-28-1755

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Voss kommune, Hordaland


FOR-2002-11-08-1280

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland


1999

FOR-1999-04-08-335

Forskrift om politivedtekt, Voss kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-05-29-675

Forskrift om innsamling m.v. av forbruksavfall, Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1059

Forskrift om fredning av Lønaøyane naturreservat, Voss kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1058

Forskrift om fredning av Rekvesøyane naturreservat, Voss kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-12-21-1087

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland


1984

FOR-1984-11-23-1930

Forskrift om vern for Fadnesskaret naturreservat i Voss kommune, Hordaland