Lokale forskrifter 61 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2013

FOR-2013-09-13-1086

Forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde, Rygge kommune, Østfold fylke


2010

FOR-2010-04-16-572

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bangtjernet biotopvernområde, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-557

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Verkenslund biotopvernområde, Råde kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-549

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Åsebutjernet biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-548

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Vikertjernet biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-544

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Andersdammen biotopvernområde, Fredrikstad kommune, Østfold


2009

FOR-2009-06-19-790

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 82. Vern av Kuskjæra biotopvernområde, Halden kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-789

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 81. Vern av Store Danmarkskjær biotopvernområde, Halden kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-788

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 80. Vern av Haslau biotopvernområde, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-787

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 79. Vern av Skorpen biotopvernområde, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-786

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 78. Vern av Østre Rødskjær biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-785

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 77. Vern av Bjørneskjær biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-783

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 75. Vern av Store Møkkalasset biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-782

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 74. Vern av Gåseskjær biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-781

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 73. Vern av Knubben biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-780

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 72. Vern av Sauedauen biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-778

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 70. Vern av Nordre Fugleskjær biotopvernområde, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-775

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 67. Vern av Steinene biotopvernområde, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-767

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 59. Vern av Galteskjær biotopvernområde, Oslo kommune, Oslo


FOR-2009-06-19-766

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 58. Fredning av Nakkeskjær biotopvernområde, Oslo kommune, Oslo