Lokale forskrifter 92 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2011

FOR-2011-04-13-385

Forskrift om ferdselsregler for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-06-19-784

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 76. Fredning av Østre Utengskjær fuglefredningsområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-779

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 71. Fredning av Skomakerskjæra fuglefredningsområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-777

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 69. Fredning av Grindskjær fuglefredningsområde, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-776

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 68. Fredning av Gåseskjæra fuglefredningsområde, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-774

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 66. Fredning av Taralden fuglefredningsområde, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-770

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 62. Fredning av Nordre Sauholmen fuglefredningsområde, Vestby kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-769

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 61. Fredning av Flatskjær fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-768

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 60. Fredning av Tuskjær fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-765

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 57. Fredning av Kaffeskjær fuglefredningsområde, Oslo kommune, Oslo


FOR-2009-06-19-764

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 56. Fredning av Småskjær fuglefredningsområde, Frogn kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-762

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 54. Fredning av Storskjær fuglefredningsområde, Frogn kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-759

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 51. Fredning av Selskjær fuglefredningsområde, Bærum kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-758

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 50. Fredning av Kråkholmen fuglefredningsområde, Asker kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-757

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 49. Fredning av Rogneskjær fuglefredningsområde, Asker kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-750

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 42. Fredning av Høvikskjæra fuglefredningsområde, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-748

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 40. Fredning av Gumserødøya fuglefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-746

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 38. Fredning av Glomsteinskjær fuglefredningsområde, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-743

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 35. Fredning av Hemskilen naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde, Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold


FOR-2009-06-19-742

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 34. Fredning av Langholmene fuglefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold