Lokale forskrifter 191 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-16-1633

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-12-16-1631

Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark


2014

FOR-2014-11-14-1399

Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-09-13-1086

Forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde, Rygge kommune, Østfold fylke


2011

FOR-2011-03-11-280

Forskrift om vern av Espedalen landskapsvernområde, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-279

Forskrift om vern av Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2011-03-11-278

Forskrift om vern av Storlægeret landskapsvernområde, Nord Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-277

Forskrift om vern av Haldorbu landskapsvernområde, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2011-02-18-173

Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2011-02-18-172

Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms


FOR-2011-02-18-171

Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms


2010

FOR-2010-03-05-338

Forskrift om vern av Berby landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold


2009

FOR-2009-08-07-1069

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 6. Vigdalen landskapsvernområde, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-08-07-1068

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-08-07-1067

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 4. Høydalen landskapsvernområde, Lom kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1066

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 3. Mysubytta landskapsvernområde, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1065

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 2. Strynefjellet landskapsvernområde, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2009-05-29-552

Forskrift om Strauman landskapsvernområde, Vevelstad kommune, Nordland


FOR-2009-01-09-21

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 1. Forskrift om Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, Røros og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-20

Forskrift om Verneplan for Naustdal-Gjengedal. Vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane