Lokale forskrifter 77 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2008

FOR-2008-06-27-690

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 24 - Malmøya brygge naturminne, Oslo kommune, Oslo


2006

FOR-2006-06-30-814

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 21, fredning av Bråtane naturminne, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-805

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 12, fredning av Stokkeåsen naturminne, Bamble kommune, Telemark


2004

FOR-2004-06-04-874

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 33, Kjellåsen naturminne, Skånland kommune, Troms


2003

FOR-2003-12-12-1675

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommunar, Rogaland


1998

FOR-1998-11-27-1185

Forskrift om fredning av Helgja som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1184

Forskrift om fredning av Brånaråsen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1183

Forskrift om fredning av Strømodden som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1182

Forskrift om fredning av Tveithaugen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1181

Forskrift om fredning av Torsnes som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1180

Forskrift om fredning av Labukta som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1179

Forskrift om fredning av Simonsodden som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1178

Forskrift om fredning av Vesthagan som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1177

Forskrift om fredning av Kåsene nord som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1176

Forskrift om fredning av Kåsene sør som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1175

Forskrift om fredning av Søvedalen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1174

Forskrift om fredning av Cappelenbruddet som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1173

Forskrift om fredning av Damtjern som naturminne, Nome kommune, Telemark


1996

FOR-1996-12-13-1235

Forskrift om vern av Rahaugen naturminne, Halden kommune, Østfold


1988

FOR-1988-01-15-87

Forskrift om fredning for Moelv Brygge naturminne, Ringsaker kommune, Hedmark