Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2006

FOR-2006-05-19-543

Forskrift om Verneplan for Hovedøya - Hovedøya landskapsvernområde med plantelivsfredning i Oslo kommune, Oslo


2004

FOR-2004-06-04-842

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 1, Skorpa - Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms


2003

FOR-2003-08-29-1105

Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning/Báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, vedlegg 2, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2002

FOR-2002-12-20-1772

Forskrift om verneplan for Stabbursdalen, vedlegg 2, vern av Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning/Rávttošvuomi suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, Porsanger kommune, Finnm..


FOR-2002-12-06-1421

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 24, Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1412

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 15, Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1405

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 8, Kvikkleirøyran landskapsvernområde med plantelivsfredning, Herøy kommune, Nordland


FOR-2002-06-14-550

Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 2, fredning av Blankvann landskapvernområde med plantelivsfredning, Oslo kommune, Oslo


2001

FOR-2001-12-21-1568

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 5, vern av Ledalen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2000

FOR-2000-10-13-1041

Forskrift om vern av Raudøya som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2000-10-13-1032

Forskrift om vern av Brandvik som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Stord kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1025

Forskrift om vern av Ølveshovda som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1024

Forskrift om vern av Gjuvslandslia som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Kvinnherad kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-09-26-1043

Forskrift om vern av Kvanndalen landskapsvernområde med plantelivsfreding, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1997-08-22-976

Forskrift om vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning, Råde og Rygge kommuner, Østfold


1993

FOR-1993-09-17-971

Forskrift om vern av Synesvarden landskapsvernområde med plantelivsfredning, Hå og Time kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-02-24-482

Forskrift om vern for Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning, Tjøme kommune, Vestfold


1983

FOR-1983-12-16-2001

Forskrift om vern for Østerdalen landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning i Saltdal og Bodø kommuner, Nordland


1977

FOR-1977-12-09-5

Forskrift om Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


1967

FOR-1967-06-08-8

Forskrift om fredning av dyre- og planteliv på eiendommen Norodden II, Åven i Råde kommune, Østfold