Norsk Lovtidend 30041 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 25.08.2016 kl. 15.40

FOR-2016-08-22-992

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2016-08-22-991

Forskrift om endring i forskrift om vern av Møkkalassene naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


FOR-2016-08-18-989

Forskrift om endring i forskrift om vern av Smågevatnet naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-22-988

Forskrift om opphevelse av forskrift om tidsinnskrenkning for salg av øl, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-2012-04-23-1484

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Søndre Land kommune, Oppland


Kunngjort 23.08.2016 kl. 14.15

FOR-2016-08-23-987 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) vedlegg 8


FOR-2016-08-22-986 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


FOR-2016-06-28-985 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak ved Universitetet i Oslo


Kunngjort 19.08.2016 kl. 13.30

FOR-2016-08-16-984 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring av innsending av forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip, jf. EØS-høringsloven


FOR-2016-08-16-983 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring av innsending av forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, jf. EØS-høringsloven


FOR-2016-08-16-982 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr


FOR-2016-08-10-981 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om målenheter og måling


FOR-2016-08-09-980 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til friskolelova


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


Kunngjort 18.08.2016 kl. 11.10

FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2016-08-11-971

Forskrift om endring i forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold