Norsk Lovtidend 30151 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 23.09.2016 kl. 14.40

FOR-2016-09-22-1096 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret


FOR-2016-09-21-1094 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)


FOR-2016-09-21-1093 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk


FOR-2016-09-21-1092 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)


FOR-2016-09-19-1091 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-09-19-1090 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje


FOR-2016-09-19-1089 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak


FOR-2016-09-16-1088 Samferdselsdepartementet

Kunngjøring av forordninger til lov 17. juni 2016 nr. 75 om endringer i luftfartsloven


FOR-2016-09-09-1087 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fredningsområder for hummer


Kunngjort 22.09.2016 kl. 14.00

FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-09-19-1085

Forskrift om endring i forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-09-15-1084

Forskrift om politivedtekt, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-09-15-1083

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-09-13-1081

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2016-09-08-1080

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åseral kommune, Vest-Agder


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-06-20-1078

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1077

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus