Norsk Lovtidend 7771 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 08.10.2015

FOR-2015-10-07-1152

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-10-01-1151

Forskrift om endring i forskrift om begrensning av støy – tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-10-01-1150

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland


FOR-2015-10-01-1149

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms


FOR-2015-10-01-1148

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark


Kunngjort 01.10.2015

FOR-2015-09-25-1121

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2015-09-25-1120

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2015-09-25-1119

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2015-09-25-1118

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus


FOR-2015-09-25-1117

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2015-09-25-1116

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2015-09-25-1115

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2015-09-25-1114

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2015-09-25-1113

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2015-09-24-1112

Forskrift om endret jakttid for elg i 2015, Marker kommune, Østfold


FOR-2015-09-24-1111

Forskrift om endring i forskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2015-09-24-1110

Forskrift om utvidet jakttid for elg i Kautokeino sørvest 2015, Kautokeino kommune, Finnmark


FOR-2015-09-24-1109

Forskrift om utvidet jakttid for elg i Karasjok sør 2015, Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2015-09-23-1108

Forskrift om kommuneplan for Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2015-09-07-1107

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms