Norsk Lovtidend 7978 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 04.02.2016 kl. 14.45

FOR-2016-02-04-81

Midlertidig forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-01-29-80

Forskrift om politivedtekt, Nes kommune, Buskerud


FOR-2016-01-28-79

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2015-12-16-1889

Forskrift om gebyrregulativ for avfallsgebyrer – husholdningsavfall, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-12-16-1888

Forskrift for husholdningsavfall og avfallsgebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2012-12-18-1482

Forskrift for avfallsbehandling, Gol kommune, Buskerud


Kunngjort 28.01.2016 kl. 14.45

FOR-2016-01-26-63

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-01-26-62

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


FOR-2014-07-18-1971

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Kleppelunden, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2014-07-18-1970

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Frøylandsvatnet, Klepp kommune, Rogaland


Kunngjort 26.01.2016 kl. 12.45

FOR-2016-01-25-50

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2016-01-22-49

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden


FOR-2016-01-22-48

Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus


FOR-2016-01-22-47

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


FOR-2015-12-16-1885

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland


FOR-2001-07-01-1714

Forskrift om opphevelse av forskrift om restriksjoner på transport av farlig gods i visse vegtunneler, Oslo


Kunngjort 21.01.2016 kl. 14.45

FOR-2016-01-21-31

Forskrift om opphevelse av forskrift etter konsesjonsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-01-20-30

Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord, Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-17-1884

Forskrift om endring i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland