Norsk Lovtidend 7566 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 23.04.2015

FOR-2015-04-17-393

Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms


FOR-2015-04-15-392

Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og fylkesveg ved fare for dårlig luftkvalitet, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-04-13-391

Forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Arctic Challenge Exercise 2015, Troms og Finnmark


FOR-2015-03-26-390

Forskrift for jakt på elg og rådyr, Meløy kommune, Nordland


FOR-2014-12-10-1954

Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel, Hordaland


FOR-2014-10-27-1953

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Horten kommune, Vestfold


Kunngjort 16.04.2015

FOR-2015-04-14-360

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland


FOR-2015-04-13-359

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2015-04-13-358

Forskrift om politivedtekt, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-04-09-357

Forskrift om utvida jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2015 til og med 31. mars 2017, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2015-04-09-356

Forskrift om politivedtekt, Eidsberg kommune, Østfold


FOR-2015-04-09-355

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy og Dønna kommuner, Nordland


FOR-2015-04-08-354

Forskrift om endring i forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal


FOR-2015-04-08-353

Forskrift om endring i forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag


FOR-2015-03-26-352

Forskrift om minsteareal for felling av elg og hjort, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2015-03-23-351

Forskrift om hundehold, Hole kommune, Buskerud


FOR-2014-12-18-1952

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2014-12-15-1951

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Klepp kommune, Rogaland


Kunngjort 09.04.2015

FOR-2015-03-30-321

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Vetlefjordsøyra naturreservat, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-03-27-320

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark