Norsk Lovtidend 8277 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 22.09.2016 kl. 14.00

FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-09-19-1085

Forskrift om endring i forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-09-15-1084

Forskrift om politivedtekt, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-09-15-1083

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-09-13-1081

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2016-09-08-1080

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åseral kommune, Vest-Agder


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-06-20-1078

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1077

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus


Kunngjort 15.09.2016 kl. 14.10

FOR-2016-09-12-1063

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2016-09-09-1062

Forskrift om endring i forskrift om fredning for Strandåvassbotn naturreservat og Strandå/Os landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning, Bodø kommune, Nordland


FOR-2016-09-08-1061

Forskrift om endring i forskrift om fredning for Solevatn naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


FOR-2016-09-07-1060

Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus


FOR-2016-08-24-1059

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-06-16-1058

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold


FOR-2016-04-27-1057

Forskrift om endring i forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Osterøy kommune, Hordaland


FOR-2014-05-26-1977

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Søndre Land kommune, Oppland


Kunngjort 09.09.2016 kl. 13.45

FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


Kunngjort 08.09.2016 kl. 15.00

FOR-2016-09-05-1040

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Arendal kommune, Aust-Agder