Norsk Lovtidend 8122 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 26.05.2016 kl. 13.40

FOR-2016-05-23-519

Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av SAV2, Nordfjord, Sogn og Fjordane


FOR-2016-05-19-518

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland


FOR-2016-05-19-517

Forskrift om endring i forskrift om fredning av park og hage på Holden gård, Nome kommune, Telemark


FOR-2016-05-18-516

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms


FOR-2016-05-12-515

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-05-10-514

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nes kommune, Akershus


FOR-2016-04-21-513

Forskrift om endring i forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark


Kunngjort 19.05.2016 kl. 13.15

FOR-2016-05-12-494

Forskrift om politivedtekt, Vinje kommune, Telemark


FOR-2016-04-28-493

Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-04-28-492

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent, Træna kommune, Nordland


FOR-2016-03-16-491

Forskrift om lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag


Kunngjort 12.05.2016 kl. 13.45

FOR-2016-05-11-484

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus, Eidsvoll, Ås og Sørum kommuner


FOR-2016-05-09-483

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-05-09-482

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-05-09-481

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-05-06-480

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


FOR-2016-05-03-478

Forskrift om endring i forskrift om vern av Indre Iddefjord - Enningdalselva naturreservat og forskrift om vern av Berby landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold


FOR-2016-03-16-477

Retningslinjer for handel i kommunale uterom, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2015-05-18-1910

Forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Nesset/Kinnartangen, Hurum kommune, Buskerud