Norsk Lovtidend 8711 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 28.04.2017 kl. 14.20

FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


Kunngjort 27.04.2017 kl. 13.40

FOR-2017-04-25-497

Forskrift om politivedtekt, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2017-04-24-496

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2017-04-19-495

Forskrift om endring i forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ringsaker kommune, Hedmark


Kunngjort 25.04.2017 kl. 13.20

FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2017-04-21-490

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R384 Expanded Setermoen, Bardu, Lavangen, Målselv, Salangen og Sørreisa kommuner, Troms


FOR-2017-04-20-489

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2017-04-18-488

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2014-10-29-1982

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


Kunngjort 20.04.2017 kl. 13.35

FOR-2017-04-19-478

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2017-04-03-477

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold


FOR-2017-03-28-476

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland


FOR-2017-03-13-475

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2016-03-18-1942

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark


Kunngjort 18.04.2017 kl. 14.00

FOR-2017-04-04-468

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-467

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Roan kommune, Sør-Trøndelag


Kunngjort 11.04.2017 kl. 12.25

FOR-2017-04-07-465

Forskrift om endring i forskrift om Remmendalen naturreservat, Halden kommune, Østfold


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-463

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk, Oslo kommune, Oslo


FOR-2017-03-27-462

Forskrift om forlenget jaktsesong for beverjakt, Våler kommune, Hedmark