Norsk Lovtidend 7609 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 21.05.2015

FOR-2015-05-18-516

Grensejustering mellom Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


FOR-2015-05-18-515

Forskrift om politivedtekt, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2015-05-15-514

Forskrift om politivedtekt, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2015-05-12-513

Forskrift om endring i forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-05-07-512

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2015-05-05-511

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2015-05-05-510

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2015-05-05-509

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2015-05-05-508

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2015-05-05-507

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2015-04-15-506

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Rødøy kommune, Nordland


FOR-2015-04-14-505

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Øksnes kommune, Nordland


FOR-2015-03-23-504

Forskrift om endring i forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2011-08-30-1564

Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2003-11-20-1951

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lyngdal kommune, Vest-Agder


Kunngjort 13.05.2015

FOR-2015-05-11-479

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark


FOR-2015-05-11-478

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms


FOR-2015-05-07-477

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder


FOR-2015-04-30-476

Forskrift om utvida jakttid for bever, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-04-29-475

Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Hordaland