Norsk Lovtidend 7683 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 02.07.2015

FOR-2015-07-01-789

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland


FOR-2015-06-30-788

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2015-06-29-787

Forskrift om politivedtekt, Granvin herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-786

Forskrift om politivedtekt, Ulvik herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-785

Forskrift om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2015-06-26-784

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket, Hedmark


FOR-2015-06-24-783

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus


FOR-2015-06-23-782

Forskrift om endring i forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg og rådyr, Bodø kommune, Nordland


FOR-2015-06-22-781

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2015-06-18-780

Forskrift om endring i forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2015-06-18-779

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Askim kommune, Østfold


FOR-2015-06-11-778

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Oslo og Akershus


FOR-2015-05-07-777

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-05-07-776

Forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-05-07-775

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


Kunngjort 25.06.2015

FOR-2015-06-25-744

Forskrift om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-06-25-743

Forskrift om politivedtekt, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2015-06-22-742

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland


FOR-2015-06-22-741

Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland