Norsk Lovtidend 8092 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 28.04.2016 kl. 13.45

FOR-2016-04-26-424

Forskrift om endring i forskrift om Skjebergkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-04-22-423

Forskrift om endring i forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark


FOR-2016-04-22-422

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-04-22-421

Forskrift om opphevelse av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-04-21-420

Forskrift om endring i forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-04-19-419

Forskrift om åpningstider serveringssteder, og salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-04-14-418

Forskrift om endring i forskrift om minsteareal for hjort, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-02-1973

Regional plan for Vefsna, Nordland


Kunngjort 21.04.2016 kl. 14.50

FOR-2016-04-13-393

Forskrift om endring i forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-04-06-392

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, (forskrift om RMP-tilskudd), Oslo og Akershus


FOR-2016-04-04-391

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold


FOR-2016-03-29-390

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2015-02-09-1908

Forskrift om endring i forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Stranda og Norddal kommunar, Møre og Romsdal


Kunngjort 18.04.2016 kl. 14.25

FOR-2016-04-15-382

Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-04-15-381

Fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms


Kunngjort 14.04.2016 kl. 15.10

FOR-2016-04-12-367

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-04-12-366

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-04-11-365

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


FOR-2016-04-11-364

Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2016-04-05-363

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark