Norsk Lovtidend 8329 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 24.10.2016 kl. 15.10

FOR-2016-10-21-1225

Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2016-10-17-1224

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktåret 2016, Tranøy kommune, Troms


FOR-2016-10-13-1223

Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-09-26-1222

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-09-20-1221

Forskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad kommune, Østfold


Kunngjort 13.10.2016 kl. 15.30

FOR-2016-10-12-1192

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-10-10-1191

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-10-06-1190

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R195 over området rundt Oslofjorden i forbindelse med øvelse TYR 2016


FOR-2016-10-06-1189

Forskrift endring i forskrift om fredning av Røstlandet naturreservat, Røst kommune, Nordland


FOR-2016-10-04-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark


FOR-2016-10-04-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms


FOR-2016-10-04-1186

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland


FOR-2016-10-03-1185

Forskrift om endring i forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 32 - Hellvik gamle brygge plantefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2016-10-03-1184

Forskrift om endring i forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 1 - Viernbukta naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-10-03-1183

Forskrift om endring i forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 2 - Vendelholmene naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-10-03-1182

Forskrift om endring i forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 31 - Husbergøya naturreservat, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2016-06-15-1181

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2016-05-26-1180

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


FOR-2016-03-30-1178

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Skedsmo kommune, Akershus