Norsk Lovtidend 8245 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 25.08.2016 kl. 15.40

FOR-2016-08-22-992

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2016-08-22-991

Forskrift om endring i forskrift om vern av Møkkalassene naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


FOR-2016-08-18-989

Forskrift om endring i forskrift om vern av Smågevatnet naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-22-988

Forskrift om opphevelse av forskrift om tidsinnskrenkning for salg av øl, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-2012-04-23-1484

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Søndre Land kommune, Oppland


Kunngjort 18.08.2016 kl. 11.10

FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2016-08-11-971

Forskrift om endring i forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold


FOR-2012-12-13-1483

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Fjell kommune, Hordaland


Kunngjort 11.08.2016 kl. 13.50

FOR-2016-08-09-962

Forskrift om endring i forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 1, vern av Sandebukta landskapsvernområde, Sande kommune, Vestfold


FOR-2016-06-16-961

Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms


FOR-2016-06-15-960

Forskrift om endring i forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-12-15-1918

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Sør-Fron kommune, Oppland


Kunngjort 04.08.2016 kl. 13.00

FOR-2016-06-14-951

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Kvam herad, Hordaland


Kunngjort 21.07.2016 kl. 12.50

FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


Kunngjort 14.07.2016 kl. 12.45

FOR-2016-07-11-922

Forskrift om endring i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2016-07-08-921

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland