Norsk Lovtidend 8432 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 08.12.2016 kl. 13.55

FOR-2016-12-08-1441

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-12-07-1440

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2016-12-07-1439

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune


FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


FOR-2016-11-02-1436

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Steigen kommune, Nordland


FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


Kunngjort 02.12.2016 kl. 15.00

FOR-2016-12-01-1424

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-11-30-1423

Forskrift om endring i forskrift om vern av Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-04-28-1422

Forskrift for slamhandtering, Hareid og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


Kunngjort 01.12.2016 kl. 14.15

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-11-24-1416

Forskrift for grunnskolen, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2016-11-24-1415

Forskrift om endring i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-24-1414

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-11-23-1413

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-11-23-1412

Forskrift om endring i forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2016


FOR-2016-11-14-1411

Forskrift om hundehold, Stavanger kommune, Rogaland


FOR-2016-05-25-1410

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-03-31-1409

Forskrift om snøscooterløype, Rendalen kommune, Hedmark


Kunngjort 28.11.2016 kl. 16.10

FOR-2016-11-25-1400

Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat, Suldal kommune, Rogaland