Norsk Lovtidend 7816 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 26.11.2015

FOR-2015-11-25-1349

Forskrift om nedgravne oljetankar, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-2015-11-24-1348

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2015-11-24-1347

Forskrift om opphevelse av forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland


FOR-2015-11-23-1346

Forskrift om politivedtekt, Sula kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-18-1345

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2015-11-12-1344

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-12-1343

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2013-10-14-1783

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Melsvatn, Time kommune, Rogaland


Kunngjort 19.11.2015

FOR-2015-11-17-1322

Forskrift om stenging av område ved Gåsvær i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med not og trål i 2015, Troms


FOR-2015-11-11-1321

Forskrift om endring i forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-11-11-1320

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Hurumåsen/Burudåsen naturreservat, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-2015-11-10-1319

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2016, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2015-11-02-1318

Forskrift om endring i forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agd..


FOR-2015-11-02-1317

Forskrift om endring i forskrift om vern av Steinsbuskardet – Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2015-11-02-1316

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Hisdal naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2015-10-26-1315

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Straume naturreservat, Bø kommune, Nordland


FOR-2015-10-26-1314

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2015-10-26-1313

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter m.m, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2015-10-16-1312

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2015-10-16-1311

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Nordre Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland