Norsk Lovtidend 8533 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 19.01.2017 kl. 14.15

FOR-2017-01-17-45

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-20-1919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2007-12-17-1854

Forskrift om endring i forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune, Akershus


Kunngjort 17.01.2017 kl. 14.15

FOR-2017-01-16-34

Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-10-33

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot bruk av reketrål, Finnmark


FOR-2017-01-10-32

Forskrift om endring i forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål, Troms


FOR-2016-12-20-1918

Forskrift om endring i forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune


FOR-2016-12-13-1917

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-11-24-1916

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-10-31-1915

Forskrift om endring i forskrift om salgstider for øl og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, Frogn kommune, Akershus


Kunngjort 12.01.2017 kl. 14.40

FOR-2017-01-11-18

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2017-01-09-17

Endring av vedtekter for gravplassene i Bergen, Hordaland


FOR-2016-12-20-1912

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-15-1911

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


Kunngjort 10.01.2017 kl. 14.30

FOR-2017-01-04-16

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-12-20-1910

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


FOR-2016-12-15-1908

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-09-15-1907

Forskrift for tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp, Bamble kommune, Telemark


FOR-2014-12-18-1979

Forskrift om endring i forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.m. i IATA-kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli, Aust-Agder og Telemark