Norsk Lovtidend 7723 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 27.08.2015

FOR-2015-08-25-988

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Rana kommune, Nordland


FOR-2015-08-24-987

Forskrift om opphevelse av forskrift til konsesjonsloven § 5, Krødsherad kommune, Buskerud


FOR-2015-08-19-986

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-08-18-985

Forskrift om endring i forskrift om jakttid på elg og hjort 1. september 2012–31. mars 2017, Nord-Trøndelag


FOR-2012-11-13-1478

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-11-13-1477

Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-11-13-1476

Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus


Kunngjort 20.08.2015

FOR-2015-08-18-969

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Fuglevikbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2015-08-12-968

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Selnesvatnet naturreservat, Sortland kommune, Nordland


FOR-2015-08-10-967

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Måsehamrane naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-07-30-966

Forskrift om endring i forskrift om jakttid på elg 25. september 2014–31. mars 2017, Sør-Trøndelag


FOR-2015-07-06-965

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Nupafjellet naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-06-17-964

Forskrift om beboerparkering, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2013-10-16-1780

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Fuglevikbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


Kunngjort 13.08.2015

FOR-2015-08-11-952

Forskrift om politivedtekt, Flesberg kommune, Buskerud


FOR-2015-08-06-951

Forskrift om tidlig jakt på grågås, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2015-07-03-950

Forskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Sira–Flekkefjord, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-2015-06-18-949

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, Berg kommune, Troms


FOR-2014-12-10-1962

Regional plan for samordna areal og transport, Telemark


FOR-2014-06-17-1961

Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark