Stortingsvedtak 48 treff

Årlige skatte-, avgifts- og tollvedtak samt regler for Stortingets virksomhet som er kunngjort i Norsk Lovtidend. For andre vedtak, se Stortingets nettside.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-12-14-1571 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2016 (kap. 5511 post 70 og 71)


FOR-2015-12-14-1570 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016


FOR-2015-12-14-1569 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2016 (kap. 5521 post 70)


FOR-2015-12-14-1568 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016


FOR-2015-12-14-1567 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2016


FOR-2015-12-14-1566 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016


FOR-2015-12-14-1565 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2016


FOR-2015-12-14-1564 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak)


FOR-2015-12-10-1630 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2016


FOR-2015-12-10-1629 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2016


2014

FOR-2014-12-15-1718 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)


FOR-2014-12-09-1605 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2015


FOR-2014-05-14-628 Stortinget

Kunngjøring av Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven. Fullmakt for Stortinget til å redigere Grunnloven


2013

FOR-2013-12-09-1488 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2014


FOR-2013-12-05-1499 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2014 (Stortingets skattevedtak)


2012

FOR-2012-12-07-1219 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt mv. til Svalbard for inntektsåret 2013


FOR-2012-11-27-1211 Finansdepartementet

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 (Stortingets skattevedtak)


FOR-2012-06-07-518 Stortinget

Stortingets forretningsorden


2011

FOR-2011-12-13-1241 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt mv. til Svalbard for inntektsåret 2012


FOR-2011-12-08-1265 Stortinget

Forskrift om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesforskriften)