Norges traktater 3094 treff

Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Registret gir imidlertid ikke oppdatert informasjon om andre lands partsforhold. Ansvaret for å underrette Utenriksdepartementet om inngåtte folkerettslig bindende avtaler påhviler fagdepartementene /-kontorene. Bistandsavtaler vil normalt ikke være omfattet av dette registeret, vennligst kontakt NORAD direkte.

Avtaletekster finnes i databasen for avtaler trådt i kraft for Norge fra og med november 1992.

Denne siden erstatter Utenriksdepartementets traktatregister, som i en overgangsperiode er tilgjengelig her: http://emeritus.lovdata.no/traktater/.

Har du spørsmål vedrørende registeret, kan du ta kontakt med Traktat- og dokumentasjonsenheten i Utenriksdepartementet e-traktat@mfa.no.

Hefter | Om folkerettslige avtaler | Lenker

I tittel
  • I tittel
  • I teksten

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑ 


2017

01-02-2017 nr 4 Multilateral

Rammeavtale om gjennomføring av EØS-finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge, Island, Liechtenstein og Malta


01-02-2017 nr 3 Bilateral

Rammeavtale om gjennomføring av den norske finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge og Malta


30-01-2017 nr 2 Multilateral

Revidert europeisk konvensjon om samproduksjon av film CETS 220


25-01-2017 nr 1 Bilateral

Avtale mellom Norge og Pakistan om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold


2016

14-12-2016 nr 26 Multilateral

Overenskomst om endringer i overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Det nordiske miljøfinansieringsselskapet (NEFCO)


09-12-2016 nr 28 Bilateral

Rammeavtale om gjennomføring av Den norske finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge og Bulgaria


08-12-2016 nr 30 Multilateral

Rammeavtale om gjennomføring av EØS-finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge, Island, Liechtenstein og Bulgaria


28-11-2016 nr 29 Bilateral

Rammeavtale om gjennomføring av Den norske finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge og Slovakia


25-11-2016 nr 27 Multilateral

Rammeavtale om gjennomføring av EØS-finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge, Island, Liechtenstein og Slovakia


09-11-2016 nr 21 Bilateral

Avtale mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende trafikk med beltemotorsykkel


01-11-2016 nr 37 Bilateral

Rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)


21-10-2016 nr 36 Bilateral

Rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Verdens helseorganisasjon (WHO)


18-10-2016 nr 20 Bilateral

Avtale mellom Norge og Ukraina om faglig og finansielt samarbeid


13-10-2016 nr 24 Multilateral

Rammeavtale om gjennomføring av EØS-finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge, Island, Liechtenstein og Romania


13-10-2016 nr 23 Bilateral

Rammeavtale om gjennomføring av Den norske finansieringsordningen 2014-2021 mellom Norge og Romania


06-10-2016 nr 13 Multilateral

Avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol ved tilføyelse av en ny artikkel 25a og en ny protokoll 8 til avtalen


30-09-2016 nr 16 Bilateral

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget


30-09-2016 nr 12 Bilateral

Avtale om endring og forlengelse av Avtale mellom Norge og USA om samarbeid om sivil utnyttelse av det ytre verdensrom


10-08-2016 nr 15 Bilateral

Rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners miljøprogram (UNEP)


21-07-2016 nr 17 Bilateral

Avtale mellom Norge og Jordan om de norske styrkers status på jordansk territorium