NYHET
Ditt viktigste juridiske
verktøy har blitt enda bedre.

Hurtigsøk i hele Lovdata

Den raskeste veien til relevante dokumenter. Du kan nå søke i alle rettskildene samtidig og deretter filtrere søket på rettskilde, tidsperiode og rettsområde. Søket utvides automatisk med synonymer (fra Lovdatas egen synonym-ordbok)

Avansert søk i tillegg

For deg som vil finmaske søket har vi tatt vare på det avanserte søket Lovdata er kjent for. Du kan spisse søket ved å bruke flere søkekriterier samtidig. (Med lovspeil kan du utvide resultatet til gammel lov.) I narkotika- og promillesaker kan du finne straffenivå.

Rettskilder, registre og rettsområder

Inngangen til rettskilder er ny i Lovdata Pro. Velg blant mer enn 150 rettskilder og finn frem til ønskede dokumenter via søk og ulike registre

Registrene i Lovdata Pro er enkle å benytte. Du kommer raskt frem til dokumentene via alfabetiske og kronologiske registre. Lokale forskrifter finner du via et alfabetisk kommuneregister

Rettsområder gir deg en oversikt over rettskildene innenfor et rettsområde. Du kan foreta hurtigsøk innenfor området. Velg favorittområdene dine og få rask tilgang til de nyeste dokumentene.

Innholdsoversikt Prøv gratis

Varslinger

Overvåk rettsområdene dine. Bli varslet om endringer i regelverk og om nye rettsavgjørelser som gjelder lover eller enkeltparagrafer. Nå kan du også bli varslet om dokumenter som ble publisert inntil ett år før du opprettet varslingen. Varslingene kan du få på e-post.

Prøv gratis

Dra og slipp dokumenter i mapper

Velg de dokumentene du trenger til juridiske utdrag, erfaringsarkiv eller ulike sakstyper. Dokumentene får automatisk innholdsfortegnelse og sidenummerering.

Prøv gratis

Skriv egne merknader i Lovdata Pro.

Du kan skrive personlige merknader – «gule lapper» til de fleste dokumenter, bl.a. til lover, forskrifter og rettsavgjørelser. Lenker til andre dokumenter i og utenfor systemet blir generert automatisk mens du skriver merknaden.