Ditt viktigste juridiske arbeidsverktøy

Verktøy som effektiviserer arbeidsdagen

1

Varslinger

Bli varslet om endringer i regelverk og nye avgjørelser til lover/paragrafer og rettsområder.

Utvalg

Dra og slipp dokumenter i utvalg. Perfekt til juridiske utdrag.

Merknader

Skriv personlige merknader—“gule lapper”—til lover, forskrifter, enkeltparagrafer og avgjørelser.

Grupper

Del viktig informasjon i utvalg og merknader med dine kolleger.

Presise og raske søk

Den raskeste veien til relevante dokumenter. Filtrer på rettskilde, tidsintervall og rettsområde. Gjenbruk favorittsøkene dine.

Hold deg oppdatert på dine rettsområder

Hold deg oppdatert på ett eller flere rettsområder. Legg favorittområdene på ditt eget skrivebord.

Tilgang uansett hvor du er

Alt innholdet og de fleste funksjonene er tilpasset mobiltelefoner og nettbrett, slik at du alltid kan holde deg oppdatert uansett hvor du jobber.

Et bredt utvalg av rettskilder

Mer enn 150 rettskilder lett tilgjengelig gjennom rettsområder, registre og søk.

Se komplett innholdsoversikt

Regelverk og avtaler

Norges lover

Historiske versjoner av gjeldende lover

Opphevede lover

Sentrale forskrifter

Historiske versjoner av gjeldende forskrifter

Opphevede forskrifter

Lokale forskrifter

Stortingsvedtak

Delegeringer

Instrukser

Kunngjøringer i Norsk Lovtidend

Skatteavtaler mellom Norge og fremmede stater

Rettsavgjørelser

Alle publiserte høyesterettsavgjørelser fra og med 1925 – også mange eldre avgjørelser. Upubliserte avgjørelser fra og med 1987.

Alle publiserte lagmannsrettsavgjørelser fra og med 1935. Mer enn 60.000 upubliserte avgjørelser fra og med 1993.

Alle publiserte tingrettsavgjørelser fra og med 1935. Mer enn 11.000 upubliserte avgjørelser fra og med 2002.

Arbeidsrettens avgjørelser fra og med 1916

Avgjørelser fra jordskifteoverrettene og jordskifterettene

Trygderettens kjennelser

Utmarksdomstolen for Finnmark

Kommisariske høyesterett 1941 – 1944

Publikasjoner

Norsk Retstidende

Lovdatas flaggsaker

Ligningsutvalget

Nordiske Domme i Sjøfartsanliggende

Avgjørelser publisert i Lov&Data

Rundskriv og uttalelser

Rundskriv fra departementene

Rundskriv fra andre offentlige etater

Rundskriv fra Finanstilsynet

Rundskriv fra Politidirektoratet

Rundskriv fra Riksadvokaten

NAVs rundskrivsamling

SPH-personalmeldinger

Skattedirektoratets meldinger

Uttalelser fra Finansdepartementet

Uttalelser fra Justisdepartementet

Uttalelser fra Miljøverndepartementet

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Uttalelser fra Skattedirektoratet

Bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet

Mer enn 30 år med elektroniske rettskilder

Lovdata er en privat, uavhengig stiftelse, som har som oppdrag å opprette, vedlikeholde og drive rettslige informasjonssystemer. Vi gir deg oppdaterte rettskilder og juridiske verktøy på nett. Du kommer ikke nærmere kilden.

Bestill gratis prøveabonnement