Varsling fra Lovdata

Varsling fra Lovdata er en betalingstjeneste som gir deg løpende oppdateringer på e-post om det regelverket som er viktig for deg og din virksomhet. Du velger lover og forskrifter ut fra følgende kriterier:

  • Rettsområdet: HMS (Helse- Miljø og Sikkerhet).
  • Ett eller flere øvrige rettsområder.
  • En eller flere grupper - hver på inntil 8 lover/forskrifter, som du selv oppretter.

Du kan velge å få tilsendt lenker til følgende:

  • Kunngjøringer i Norsk Lovtidend vedrørende loven/forskriften – som f.eks. endringslover, endringsforskrifter og ikrafttredelser.
  • Rettsavgjørelser avsagt av Høyesterett eller lagmannsrettene som henviser til den valgte loven. Du kan velge om henvisningene skal stå i sammendraget eller hvor som helst i teksten.

Du vil automatisk få varsling om nye forskrifter som er hjemlet i de valgte lovene, og om endringer i disse forskriftene. (Merk at du ikke får varsel når forskrifter hjemlet i lovene blir ajourført – dvs. når endringene innarbeides i forskriftene.)


Priser:

Varighet Pris pr gruppe
1 år 440 ekskl. mva.
2 år 772 ekskl. mva.


Varslingsmeldingene kan stanses når som helst, men Lovdata refunderer ikke deler av abonnementsavgiften selv om meldingene stanses før abonnementsperiodens slutt.

Det koster ingen ting å registrere seg som abonnent. Du vil først få tilsendt faktura etter at du har opprettet grupper eller rettsområder.

Når du er innlogget i Varsling fra Lovdata, får du en oversikt over varslingsgruppene dine. Her kan du legge til nye varslinger og endre varslingskriterier. Du kan endre e-postadresse for varslinger mv. ved å klikke på knappen "Min konto", og du får en oversikt over betalte og ubetalte fakturaer ved å klikke på knappen "Fakturaarkiv".

Gå til tjenesten

Varsling for Statens personalhåndbok

Lovdata håndterer også utsending av varslinger ved kunngjøring av nye personalmeldinger. Varslingstjenesten for Statens personalhåndbok er gratis.

Gå til varslinger for Statens personalhåndbok

Kontakt oss

Send gjerne e-post til marked@lovdata.no hvis du har spørsmål angående Lovdatas varslingstjeneste. Du kan også ringe oss på tlf: 23 11 83 00